O nouă oportunitate pentru tinerele talente

Festivalul-concurs Raional al Tinerilor Iubitori de Artă ,,Aprinde steaua numelui tău”, Ediţia a II-a, este un eveniment de promovare a tinerelor talente din localităţile raionului Ialoveni, organizat de către Administraţia raionului în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni.

Obiectivele festivalului sunt:
— să contribuie la descoperirea şi promovarea celor mai talentaţi tineri din localităţile raionului;
— să dezvolte schimbul de experienţă, atitudini, valori, cunoaşterea şi comunicarea între tinerii înzestraţi cu harul artei;
— să implice eficient mijloacele mass-media în procesul de valorificare scenică şi promovare a potenţialului artistic şi creativ al tinerilor;
— să stimuleze interesul publicului pentru receptarea creaţiilor artistice autentice.

La festivalul-concurs pot participa tinerii care studiază, profesează sau sînt pasionaţi de artele frumoase, precum şi formaţiilor artistice cu tineret care au vîrste cuprinse între 16 – 30 ani şi domiciliază în una din localităţile raionului Ialoveni. Participanţii pot fi atît tineri artişti amatori cît şi tineri artişti care studiază sau posedă studii medii de specialitate sau superioare în domeniul artei.
Înscrierea la concurs se face completînd Formularul de participare la care se va anexa CV-ul, copia actului de identitate şi a diplomelor de la activităţile cultural-artistice. Dosarul va fi expediat prin poştă sau depus personal în perioada 13 – 30 martie 2012, pe adresa: or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, Consiliul Raional Ialoveni, etajul II, Anticamera Preşedintelui Raionului, sau prin email la: victor.pletosu@gmail.com .

Festivalul cuprinde cinci secţiuni de competiţie:
1. Secţiunea Artă vocală.
2. Secţiunea Artă instrumentală.
3. Secţiunea Artă dramatică.
4. Secţiunea Artă coregrafică.
5. Secţiunea Artă plastică şi meşteşugărească.

Festivalul-concurs Raional al Tinerilor Iubitori de Artă ,,Aprinde steaua numelui tău”, Ediţia a II-a, cuprinde mai întîi etapa de preselecţie care se va desfăşura la 31 martie 2012, Casa Raională de Cultură Ialoveni. Gala laureaţilor festivalului-concurs se va desfăşura la 29 aprilie 2012, Casa Raională de Cultură Ialoveni, fiind un eveniment dedicat aniversării a 35 de ani de la fondarea raionului Ialoveni. Participanţii vor fi decernaţi cu diplome, flori, premii, cadouri de preţ.

Detalii găsiţi în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a festivalului.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *