Anunţ angajare asistent de proiect

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de asistent în cadrul proiectului „Integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei întreprinderi sociale” implementat în parteneriat cu organizaţia austriacă non-profit Volkshilfe Solidarität cu suportul financiar al Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului (BMASK) din Austria.

Perioada de angajare: 8 luni, postul este project-based (part time), cu posibilitatea de angajare ulterioară în cadrul întreprinderii sociale create de Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” în cadrul proiectului.

Cerinţe şi responsabilităţi:
• planificarea acţiunilor şi activităţilor din cadrul proiectului;
• organizarea activităților pentru grupul țintă (tineri cu dizabilităţi) şi monitorizarea acestora;
• implicarea în procesul de elaborare a planului de afaceri pentru întreprinderea socială (cantină);
• coordonarea procesului de înfiinţare şi înregistrare a întreprinderii sociale;
• supravegherea procesului de amenajare a spaţiului pentru întreprinderea socială;
• îndeplinirea sarcinilor de ordin administrativ: întocmirea actelor, menţinerea corespondenţei, etc;
• asistarea directorului de proiect şi echipa proiectului în dezvoltarea şi implementarea proiectului;
• asistarea în organizarea şi administrarea programelor de instruiri, vizitelor, meselor rotunde, conferinţelor şi altor evenimente, inclusiv elaborarea agendelor şi coordonarea activităţilor logistice;
• menţinerea şi actualizarea sistemului de documentare pentru toate materialele proiectului;
• prezentarea raportului de activitate la finele fiecărei săptămîni de lucru directorului de proiect;
• menţinerea relaţiilor cu mass-media.

Calificare:
• studii superioare, preferabil în domeniul economic sau asistenţă socială;
• abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office, Internet;
• abilităţi lingvistice: româna – fluent, cunoaşterea limbii engleze este un avantaj;
• experienţa anterioară de muncă în proiecte și asociații obștești v-a constitui de asemenea un avantaj.

Competenţe:
• profesionalism, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, iniţiativă şi autocritică;
• disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, într-o atmosferă tensionată, iar în caz de necesitate, în afara programului de lucru;
• responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate, ordine şi acurateţe;
• capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gîndire, adaptabilitate;
• sincer, deschis către nou, creativ, dinamic, înclinat spre rezolvarea problemelor, dornic de a genera un impact pozitiv asupra societății;
• capacitate de lucru cu informaţie nouă.

Beneficii:
• mediu de lucru modern;
• echipă tînără și dinamică;
• perspective de dezvoltare profesională;
• posibilități de deplasări în țară și străinătate;
• participare la evenimente, cursuri.

Dosarul de aplicare va conține:
• CV-ul cu două contacte de referinţă;
• Scrisoarea de intenţie în română;
• Copia actelor de studii.

Dosarul va fi trimis la adresa electronică: ecorazeni@gmail.com sau la sediul Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”: str. Ştefan cel Mare 49/1b, sat. Răzeni, MD 7728, Republica Moldova, cu menţiunea “Concurs asistent de proiect».

Termenul-limită de aplicare: 11 iunie 2012, ora 18.00.

Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026895146 sau 079641243.

Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.
Vă mulţumim pentru participare la concurs.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *