Invitaţie la Festivalul Raional al Tinerelor Familii, ediţia a III-a

Administraţia raionului Ialoveni şi Fondul pentru Tineri Ialoveni invită toţi doritorii la cea de a treia ediţie a Festivalului Raional al Tinerilor Familii „Tu eşti altarul vieţii mele”, eveniment de promovare a tinerelor familii model din raion. Obiectivele Festivalului sunt: să consolideze relaţiile de dragoste şi respectul reciproc între soţi; să încurajeze participarea lor la viaţa comunităţii; să dezvolte schimbul de experienţă, atitudini, valori, cunoaşterea şi comunicarea între tinerele familii înzestrate cu trăinicie; să cultive tinerei generaţii potenţialul valoric autentic al unei familii model.

Festivalul Raional al Tinerilor Familii, Ediţia a III-a, va avea loc duminică, 16 septembrie 2012, orele 16.00 în incinta Casei Raionale de Cultură Ialoveni, fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în Domeniul Tineretului pentru anul 2012.

Înscrierea participanţilor la Festival se va face completînd Formularul de participare la care se vor anexa: copia certificatului de căsătorie, a actelor de identitate şi CV-urile ambilor soţi. Dosarul va fi expediat prin poştă sau depus personal pe adresa: or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, Consiliul Raional Ialoveni, etajul II, Anticamera Preşedintelui Raionului, sau pe email-ul: victor.pletosu@gmail.com. Vezi prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a festivalului.

Acţiunea este parte a campaniei de colectare a fondurilor din comunitate, astfel intrarea la Festival va fi cu plată, costul unui bilet de intrare fiind 5 lei. Banii acumulaţi vor fi destinaţi finanţării proiectelor tinerilor în cadrul Programului de granturi mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni.

Responsabil de coordonarea organizării evenimentului este Domnul Pletosu Victor, specialist în domeniul politicilor de tineret, tel.: 0268 26893, mobil: 068230922.

Vă aşteptăm cu drag.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *