Concurs în cadrul Capitalei Naţionale a Tineretului 2013

Concursul «Imnul, Logo-ul, Sloganul Capitalei Tineretului 2013» este organizat de administraţia raionului Ialoveni şi Primăria oraşului Ialoveni în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în Domeniul Tineretului pentru Anul 2013.

Scopul concursului este:
— Să stimuleze participarea tinerilor la acţiunile dedicate Proiectului ,,Ialoveni — Capitala Tineretului 2013”;
— Să promoveze potenţialul artistic şi creativ al tinerilor;
— Să selecteze şi să se desemneze cele mai reuşite lucrări pentru imnul, logo-ul şi motto-ul Capitalei Tineretului 2013.

La Concursul ,,Imnul, Logo-ul, Sloganul Capitalei Tineretului 2013” pot participa oameni de artă, persoane fizice cu abilităţi în domeniu, instituţii, organzaţii, care vor prezenta lucrări inedite.

Înscrierea la concurs se face completînd Formularul de înscriere pentru secţiunea respectivă (publicat pe paginile web: www.il.md, www.fondultinerilor.md, www.ecorazeni.wordpress.com, www.ialovenionline.md) la care se vor anexa: copia actului de identitate şi CV – ul, precum şi documentele / materialele relevante secţiunii la care aplică.

Dosarul va fi expediat prin poştă sau depus personal în perioada 23 ianuarie – 21 februarie 2013, pe adresa: or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, Consiliul Raional Ialoveni, etajul II, Anticamera Preşedintelui Raionului, sau pe email – ul: victor.pletosu@gmail.com.

Concursul ,,Imnul, Logo-ul, Sloganul Capitalei Tineretului 2013” cuprinde 3 secţiuni de competiţie:
Secţiunea IMNUL CAPITALEI TINERETULUI 2013
Secţiunea LOGO-UL CAPITALEI TINERETULUI 2013
Secţiunea SLOGANUL CAPITALEI TINERETULUI 2013

Comisia specială pentru organizarea, desfăşurarea şi jurizarea concursului, instituită prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Ialoveni, va analiza dosarele aplicanţilor în baza materialelor anexate la formularul de aplicare şi va desemna învingătorii concursului.

Responsabil de coordonarea organizării concursului este domnul Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, tel.: (0268)2-68-93, mobil: 0 68 23 09 22, email: victor.pletosu@gmail.com.

Mai multe detalii despre modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului pot fi găsite în REGULAMENT.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *