26 persoane din Răzeni au beneficiat de serviciile Cantinei de ajutor social în 2013

IMG_5814 sCantina de ajutor social din Răzeni este administrată de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” şi Întreprinderea socială «Floare de cireş» SRL. Aceasta şi-a activitatea la 27 iunie 2013 şi prestează servicii de alimentaţie publică gratuite pentru persoanele socialmente vulnerabile din satul Răzeni. Cantina a fost fondată cu suportul financiar al Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorilor din Austria şi Organizaţia austriacă „Volkshilfe”.

Cantina îşi desfăşoară activtatea în baza Legii privind cantinele de ajutor social şi Regulamentul privind cantinele de ajutor social. Cantina de ajutor social din Răzeni dispune de Autorizaţie sanitară de funcţionare eliberată de Centrul de Medicină Preventivă Ialoveni. Hrana este preparată de catre un bucătar-şef asistat de 3 ajutori de bucătar şi livrată de trei ori pe săptămînă la domiciliul beneficiarilor de către doi distribuitori.

Cantina de ajutor social din Răzeni este parte a Întreprinderii sociale Floare de cireş. În total, în cadrul întreprinderii activează 10 persoane tinere, din care 6 sînt tineri cu dizabilităţi care au urmat cursuri de instruire pentru a fi încadraţi în cîmpul muncii.

Total beneficiari în perioada 01 iulie — 31 decembrie 2013: 26 persoane, din care:
— 13 femei şi 13 bărbaţi
— 12 pensionari cu venituri mici
— 11 persoane cu dizabilităţi
— 3 persoane cu venituri mici
Total zile în care au fost livrate prînzuri: 77 zile
Total prînzuri gratuite livrate la domiciliul beneficiarilor: 1603 bucăţi
Cheltuieli pentru produsele alimentare: 24 mii lei
Costul mediu al unui prînz de circa 700 gr. (salată, felul întîi, felul doii şi pîine): 14,97 lei
Donator: Asociaţia Obştească „ProMoldova Social”

Serviciul: Cantina de ajutor social

Condiţii pentru solicitarea serviciului

Model cerere

Lista beneficiarilor iulie — decembrie 2013

beneficiari_1 beneficiari_2 beneficiari_3 beneficiari_4 beneficiari_5 beneficiari_6

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *