Fondul pentru Tineri Ialoveni – soluţia investiţiilor inteligente

Consiliul Raional Ialoveni a găzduit la 6 octombrie 2014, în sala mare de şedinţe, Festivitatea de semnare a Acordurilor de colaborare şi a Certificatelor de grant pentru implementarea celor 12 de proiecte din runda a IX-a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni. La eveniment au fost prezenţi, partenerii Programului Fondul pentru Tineri Ialoveni: Administraţia Raionului Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană din Moldova, A.O. «Eco-Răzeni», precum şi tinerii din localităţile Dănceni, Văsieni, Ţîpala, Suruceni, Nimoreni, Răzeni, Costeşti, Puhoi, Horeşti, Ialoveni.

Prezent la eveniment, Mihai Braga, vicepreşedintele raionului Ialoveni, a îndemnat tinerii să fie cît mai activi în comunitate, să dea dovadă de entuziasm, pentru că vor beneficia de tot suportul necesar din partea administraţiei raionului. Sergiu Gurău, preşedintele A.O. «Eco-Răzeni», a subliniat că Fondul pentru Tineri Ialoveni şi-a trasat scopul de a cultiva tinerilor experienţa în identificarea problemelor din comunitate, scrierea şi implementarea unui proiect, managementul financiar, pentru că tinerii cetăţeni sunt deja actori comunitari şi lideri curajoşi ai comunităţii.

Evenimentul a continuat cu înmînarea semnarea Acordurilor de colaborare şi a Certificatelor de grant celor 12 de grupuri de tineret şi s-a finalizat cu un atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor. Participanţii la sesiunea de instruire au elaborat calendarul rundei:
— la 16 octombrie 2014 grupurile de iniţiativă vor expedia electronic procesele-verbale cu privire la planul de acţiuni şi necesităţile fiecărui proiect;
— la 30 octombrie 2014, orele 15:00, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, se va desfăşura atelierul de lucru pentru analiza realizărilor şi problemelor în cadrul implementării celor 12 de proiecte;
— la 15 noiembrie 2014 grupurile de iniţiativă vor expedia electronic procesele-verbale cu privire la realizarea planului de acţiuni şi cheltuielile efctuate în fiecare proiect;
— la 30 noiembrie 2014 se finalizează implementarea proiectelor;
— la 15 decembrie 2014 grupurile de iniţiativă vor expedia electronic rapoartele narative cu privire la realizarea acţiunilor din proiect.

Runda de granturi mic pentru tinerii dein raionul Ialoveni se va încheia cu sărbătorirea rezultatelor în cadrul Festivalului Tinerilor Activi care se va desfăşura în decembrie 2014, cele 12 grupuri de iniţiativă vor prezenta public proiectele implementate, iar o comisie specială va desemna cele mai reuşite proiecte, care vor corespunde criteriilor: inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret); continuitate; impact asupra comunităţii, tinerilor; durabilitate; replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi); eficienţă; utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă); participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Articol realizat de Victor Pletosu,
Specialist principal în domeniul politicilor de tineret

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *