Anunţ angajare coordonator program

Calif-jobAsociaţia Obştească „Eco-Răzeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de coordonator program în cadrul proiectului „Antreprenoriatul social — formulă de incluziune socială performantă a grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi” implementat cu suportul financiar al SOIR Moldova.

Perioada de angajare: august 2015 – decembrie 2017, postul este project-based (part time), cu posibilitatea de extindere.

Cerinţe şi responsabilităţi:
• coordonează elaborarea, implementarea şi monitorizarea planului operaţional lunar al activităţilor;
• coordonează desfăşurarea Programului de coaching şi a Şcolii de antreprenoriat social;
• participă la elaborarea materialelor informative şi metodice, curriculei pentru Şcoala de antreprenoriat social;
• participă la recrutarea şi selectarea participanţilor Şcolii de antreprenoriat social;
• coordonează desfăşurarea Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social şi a Tîrgului Întreprinderilor Sociale;
• coordonează procesul de elaborare şi menţinere a centrului de resurse online pentru antreprenoriat social (www.antreprenoriatsocial.md);
• planifică şi realizează cercetări în domeniul antreprenoriatului social;
• colectează şi analizează practici bune naţionale şi internaţionale în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social;
• asigură acumularea informaţiei cu caracter juridic (legislaţie naţională şi internaţională) şi informează echipa de proiect despre modificările legislative parvenite;
• stabileşte contacte/parteneriate cu autorităţile publice, business-urile, ONG-urile şi mass-media;
• elaborează si menţine bazele de date pe potenţiali angajatori, donatori, parteneri şi beneficiari;
• reprezintă programul la diferite evenimente la nivel local şi naţional;
• elaborează rapoartele narative cantitative şi calitative pentru finanţatori;
• colectează şi furnizează informaţii, documente, articole din presă, poze şi înregistrări video necesare pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor narative;
• scrie şi plasează anunţuri, comunicate de presă şi articole în mass-media locală şi naţională.

Calificare:
• studii superioare, preferabil în domeniul economic sau asistenţă socială;
• abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office, Internet;
• abilităţi lingvistice: româna – fluent, cunoaşterea limbii engleze este un avantaj;
• experienţa anterioară de muncă în proiecte și asociații obștești v-a constitui de asemenea un avantaj.

Competenţe:
• profesionalism, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, iniţiativă şi autocritică;
• disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, într-o atmosferă tensionată, iar în caz de necesitate, în afara programului de lucru;
• responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate, ordine şi acurateţe;
• capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gîndire, adaptabilitate;
• sincer(ă), deschis(ă) către nou, creativ(ă), dinamic(ă), înclinat(ă) spre rezolvarea problemelor, dornic(ă) de a genera un impact pozitiv asupra societății;
• capacitate de lucru cu informaţie nouă.

Salariul de funcţie: 5500 MDL

Beneficii:soir
• mediu de lucru modern;
• echipă tînără și dinamică;
• perspective de dezvoltare profesională;
• posibilități de deplasări în țară și străinătate;
• participare la evenimente, cursuri.

Dosarul de aplicare va conține:
• Formularul de aplicare (descarcă AICI).

Dosarul va fi trimis la adresa electronică: ecorazeni@gmail.com sau la sediul Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”: str. Ştefan cel Mare 49/1b, sat. Răzeni, MD 7728, Republica Moldova, cu menţiunea “Concurs coordonator program».

Termenul-limită de aplicare: 17 iulie 2015, ora 18.00.

Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026895146 sau 079641243.

Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.
Vă mulţumim pentru participare la concurs.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *