Anunţ angajare formator / formatoare specialitatea “bucătar auxiliar”

Calif-jobAsociaţia Obştească „Eco-Răzeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de formator / formatoare specialitatea “bucătar auxiliar” în cadrul programului „Instruirea la locul de muncă și angajarea asistată a persoanelor cu dizabilităţi” implementat cu suportul financiar al SOIR Moldova și al Primăriei orașului Viena, Biroul Afaceri Europene și Internaționale prin Volkshilfe Solidarität Viena, Austria.

Perioada de angajare: septembrie 2016 – decembrie 2017, postul este project-based (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămînă), cu posibilitatea de extindere.

Cerinţe şi responsabilităţi:
1. Identifică nevoile de instruire ale benenficiarilor programului (tineri cu dizabilități);
2. Asigură planificarea, elaborarea și actualizarea modulelor de instruire la locul de muncă a beneficiarilor;
3. Stabileşte scopurile şi obiectivele instruirii şi / sau prezentărilor, precum şi metodele de instruire;
4. Elaborează și perfectează materialele metodice și de instruire;
5. Susţine efectiv programe de instruire la locul de muncă, în acord cu necesităţile și planul individual de formare şi consolidare a capacităţilor profesionale ale beneficiarilor programului;
6. Realizează feedback / evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor beneficiarilor, întocmeşte rapoarte cantitative și calitative pe modulele de instruire pentru managerul de program;
7. Însoțește și ghidează la locul de muncă beneficiarii programului;
8. Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul instruirilor şi face propuneri de dezvoltare;
9. Îndeplinește responsabilitățile managerului de caz pentru beneficiarii care absolvesc programul de instruire la locul de muncă;
10. Îndeplineşte alte responsabilităţi la indicaţiile managerului de program.

Calificare:
• studii medii de specialitate (bucătar); studiile superioare vor constitui un avantaj;
• abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office, Internet;
• abilităţi lingvistice: româna – fluent, cunoaşterea limbii engleze este un avantaj;
• experienţa anterioară de muncă în instruire/formare v-a constitui de asemenea un avantaj.

Competenţe:
• profesionalism, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, iniţiativă şi autocritică;
• disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, într-o atmosferă tensionată, iar în caz de necesitate, în afara programului de lucru;
• responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate, ordine şi acurateţe;
• capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gîndire, adaptabilitate;
• sincer(ă), deschis(ă) către nou, creativ(ă), dinamic(ă), înclinat(ă) spre rezolvarea problemelor, dornic(ă) de a genera un impact pozitiv asupra societății.

Salariul de funcţie: 5500 MDL

Locul de muncă: sat. Răzeni, r. Ialoveni

Beneficii:
• echipă tînără și dinamică;
• perspective de dezvoltare profesională;
• participare la evenimente, cursuri.

Dosarul de aplicare va conține:
Formularul de aplicare (descarcă AICI).

Dosarul va fi trimis la adresa electronică: ecorazeni@gmail.com sau la sediul Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”: str. Ştefan cel Mare 49/1b, sat. Răzeni, MD 7728, Republica Moldova, cu menţiunea “Concurs formator-bucătar”.

Termenul limită de aplicare: 30 august 2016, ora 16.00.

Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325 sau 079210597.
Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.
Vă mulţumim pentru participare la concurs.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *