Anunţ angajare specialist(ă) relații publice și comunicare

Calif-jobAsociaţia Obştească „Eco-Răzeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de specialist(ă) relații publice și comunicare în cadrul proiectului „Antreprenoriatul social – formulă de incluziune socială performantă a grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi” implementat cu suportul financiar al SOIR Moldova.

Perioada de angajare: septembrie 2016 – decembrie 2017, postul este project-based (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămînă), cu posibilitatea de extindere.

Cerinţe şi responsabilităţi:
1. Realizează proiecte de campanii sociale și coordonează desfășurarea lor;
2. Elaborează conceptul și machetele materialelor promoționale / informative (tipărituri, spoturi audio și video, etc.), stabilește canalele de comunicare;
3. Organizează arhiva electronică a publicaţiilor și materialelor promoționale / informative ale asociației;
4. Participă la elaborare, coordonează și supervizează implementarea strategiei și a planului de comunicare al asociației;
5. Monitorizează și actualizează paginile web ale asociației, inclusiv rețelele de socializare;
6. Efectuează rapoarte pe baza analizării evoluției indicatorilor de imagine, eficiența campaniilor de comunicare;
7. Organizează şi moderează conferinţele de presă; elaborează comunicate de presă;
8. Scrie şi plasează articole care reflectă activitatea curentă a asociației:
9. Efectuiază monitorizarea presei scrise și online, la tema incluziunea socială a persoanelor din categorii vulnerabile, despre activitatea A.O. „Eco-Răzeni”;
10. Redactează materialele şi publicaţiile scrise în cadrul A.O. „Eco-Răzeni”, la solicitarea personalului în coordonare cu managerii de programe;
11. Facilitează desfăşurarea eficientă a emisiunilor radio şi TV pentru realizarea planului de acţiuni anual al A.O. „Eco-Răzeni”;
12. Elaborează și actualizează baza de date a instituțiilor mass-media;
13. Elaborează rapoarte calitative şi cantitative trimestriale conform formei prestabilite referitor la implementarea strategiei și a planului de comunicare al asociației;
14. Reprezintă organizaţia la diverse activităţi publice/ evenimente la indicaţiile conducătorului asociației;
15. Îndeplineşte şi alte responsabilităţi la indicaţiile indicaţiile conducătorului asociației.

Calificare:
• studii superioare, preferabil în domeniul jurnalism, comunicare și relații publice;
• experienţă de lucru şi relaţii în domeniul PR şi mass-media;
• abilităţi în domeniul scrisului, creaţiei publicistice şi dexterităţi stilistice, de traduceri;
• abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office, Internet;
• abilităţi lingvistice: româna – fluent, cunoaşterea limbilor engleză și rusă este un avantaj;
• experienţa anterioară de muncă în proiecte și asociații obștești v-a constitui de asemenea un avantaj.

Competenţe:
• profesionalism, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, iniţiativă şi autocritică;
• disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, într-o atmosferă tensionată, iar în caz de necesitate, în afara programului de lucru;
• responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate, ordine şi acurateţe;
• capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gîndire, adaptabilitate;
• sincer(ă), deschis(ă) către nou, creativ(ă), dinamic(ă), înclinat(ă) spre rezolvarea problemelor, dornic(ă) de a genera un impact pozitiv asupra societății.

Salariul de funcţie: 5500 MDL

Locul de muncă: sat. Răzeni, r. Ialoveni

Beneficii:
• echipă tînără și dinamică;
• perspective de dezvoltare profesională;
• participare la evenimente, cursuri.

Dosarul de aplicare va conține:
Formularul de aplicare (descarcă AICI).

Dosarul va fi trimis la adresa electronică: ecorazeni@gmail.com sau la sediul Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”: str. Ştefan cel Mare 49/1b, sat. Răzeni, MD 7728, Republica Moldova, cu menţiunea “Concurs specialist(ă) relații publice”.

Termenul limită de aplicare: 30 august 2016, ora 16.00.

Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325 sau 079641243.
Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.
Vă mulţumim pentru participare la concurs.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *