Request for offers on conducting financial audit of the project implemented by Eco-Razeni Association

Eco-Răzeni Association wishes to engage an audit of the project “SPOR — increased chances for the socio-professional integration of young people” as stipulated in the agreement between IM and Eco-Răzeni Association. The audit shall be conducted in accordance with International Audit Standard issued by IAASB — The International auditing and Assurance Standards Board. The audit shall be carried out by an external, independent and qualified auditor.

Project goal (2019 – 2021): Increased individual and institutional capacities for better and efficient socio-professional integration of young people at risk of social marginalization, especially with disabilities, from the Republic of Moldova;
Specific objective 1: Improving the life skills and competences necessary for the integration on the labor market of 450 young people at risk of social marginalization and professional exclusion from the central area of the Republic of Moldova;
Specific objective 2: Creating a favorable legal/financial environment and capacities development of the working integration social enterprises, with active participation of the representatives of public authorities, civil society and social business from the Republic of Moldova;
Specific objective 3: Sustainable development of organizational capacities and strengthening of the legitimacy of Eco-Răzeni to represent, defend and promote the interest, including providing quality services, to young people at risk of social marginalization, especially with disabilities, in the field of theirs socio-professional integration. Читать далее

Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii din localitățile raionului Ialoveni

Începând cu 1 august 2018, în raionul Ialoveni se implementează proiectul „Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, proiect administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni.

Proiectul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de tineri cu vârsta între 18 – 35 ani din localitățile raionului Ialoveni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 420 000 lei. Suma maximă oferită per beneficiar(ă)/plan de afaceri nu va depăși 75 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 6 (șase) granturi. Читать далее

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de manager(ă) program instruire

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie neguvernamentală locală fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a realiza programe eficiente şi durabile de incluziune și sporire a participării tinerilor (fete și băieți), în special din categorii defavorizate, la dezvoltarea comunităţii.

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs de recrutare a candidaților pentru selectarea unei persoane care va ocupa funcția vacantă de manager(ă) program (cod funcţie – 143924), responsabil(ă) de gestionarea serviciului instruire la locul de muncă și angajare asistată a tinerilor cu dizabilități și din alte categorii defavorizate.

Perioada de angajare: contract individual de muncă pe termen nedeterminat, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână), cu angajare de pe 1 aprilie 2019.

Cerinţe şi responsabilităţi: Читать далее

O nouă oportunitate de finanțare pentru realizarea ideilor tinerilor ialoveneni

Ești tânăr(ă) și activ(ă)? Dornic(ă) să te implici și să aduci o schimbare semnificativă în beneficiul comunității din care faci parte? Fondul pentru Tineri Ialoveni îți vine în ajutor, oferindu-ți susținere financiară prin intermediul rundei a XVIII-a a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Îți reamintim că Programul se adresează în excluzivitate grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, precum şi Consiliilor Locale ale Tinerilor din localităţile raionului Ialoveni pentru a le crea un mediu atractiv și dinamic de a participa cît mai activ la dezvoltarea socio-economică a comunității.

După 17 runde realizate cu succes, Fondul pentru Tineri Ialoveni vine cu o nouă oportunitate pentru tineri de a accesa fonduri pentru implementarea ideilor de proiect, precum și de a acumula experiență valoroasă în domeniul managementului proiectelor. Pentru a fi selectate, proiectele, ce urmează a fi depuse în runda a XVIII-a de granturi mici, trebuie să facă parte din aria geografică a raionului Ialoveni și să aibă ca obiectiv central responsabilizarea civică a membrilor tineri ai comunității prin participarea activă a acestora în diverse activități de voluntariat. Читать далее

Concurs oferte comerciale nr. 1418FDC pentru achiziționarea de echipament bucătărie profesionist

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială locală fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Scopul concursului:
Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru achiziționarea a 1 (una) buc. mixer planetar cu bol 10 litri, 1 (una) buc. mașină pentru tăierea legumelor Robot Coupe CL50 și 1 (una) buc. mașină pentru curățat cartofi Fama 5 kg pentru bucătăria întreprinderii sociale și a cantinei de ajutor social din Răzeni. În acest context, Asociația Obștească ”Eco-Răzeni” solicită oferte de prețuri pentru următoarele echipamente de bucătărie profesionist:

Читать далее

Concurs oferte comerciale nr. 1318FPT pentru achiziționarea de tehnică/echipament IT

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială locală fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Scopul concursului:
Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru achiziționarea a 1 (una) buc. laptop Dell Inspiron 15 3000 Black și 1 (una) buc. imprimantă HP LaserJet Pro M203dn pentru oficiul asociației. În acest context, Asociația Obștească ”Eco-Răzeni” solicită oferte de prețuri pentru tehnică/echipament IT:

Читать далее

Concurs oferte comerciale nr. 1218ERZ pentru contractare servicii închiriere sala de conferințe

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială locală fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Conform planului de activitate al Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”, pentru anul 2019 sunt planificate o serie de ateliere de instruire, ședințe de lucru și o conferință anuală în domeniul antreprenoriatului social, evenimente ce se vor desfășura la Chișinău. Numărul de participanți la evenimente poate varia de la 15 la 70 de persoane. În acest context, este necesară o sală de conferințe modernă, dotată cu mobilier și echipament, inclusiv cu posibilitatea de a alimenta participanții. Nu se solicită servicii de cazare.

Scopul concursului:
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializată, cu experiență, care va presta servicii închiriere sală de conferințe cu capacitatea de 15 – 70 persoane și servicii alimentație, pentru desfășurarea pe parcursul anului 2019 a atelierelor de instruire, ședințelor de lucru și a conferinței anuale în domeniul antreprenoriatului social. Читать далее

Concurs oferte comerciale nr. 1118CAS pentru achiziţionare produse alimentare

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială locală fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Conform planului de activitate al Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”, pentru anul 2019 sunt planificate o serie de evenimente și activități care necesită procurări de produse alimentare pentru pauze de ceai, produse alimentare utilizate în procesul de formare profesională a beneficiarilor programului de instruire la locul de muncă pentru meseria de bucătar(easă) auxiliar(ă), produse alimentare pentru prepararea bucatelor distribuite beneficiarilor cantinei de ajutor social. Lista celor mai frecvent utilizate produse alimentare este inclusă în formularul tip de ofertă. În medie, lunar se prognozează a fi efectuate procurări de produse alimentare în valoare de circa 6 mii lei.

Scopul concursului:
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializată în comercializarea angro și cu amănuntul a produselor alimentare necesare Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni” pe parcursul anului 2019, care vor fi furnizate la solicitare în zilele lucrătoare. Читать далее

Concurs oferte comerciale nr. 1018FPT pentru contractare servicii găzduire eveniment

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială locală fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Conform planului de activitate al Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”, în perioada 29 – 30 decembrie 2018 este planificată desfășurarea Atelierului de evaluare și planificare a activităților Programului raional “Fondul pentru Tineri Ialoveni”, cu participarea a 15 persoane.

Scopul concursului:
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta un agent economic specializat în prestarea serviciilor de găzduire a evenimentelor (servicii cazare, alimentare şi închiriere a sălii de conferinţe). Читать далее

Concurs oferte comerciale nr. 0918ERZ pentru contractare servicii transport auto pasageri

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială locală fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Conform planului de activitate al Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”, pentru anul 2019 sunt planificate o serie de evenimente și activități care necesită transportarea persoanelor atât pe teritoriul raionului Ialoveni și municipiului Chișinău, cât și în alte regiuni ale Republicii Moldova. Numărul persoanelor transportate poate varia de la 10 la 50 persoane.

Scopul concursului:
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta pentru anul 2019 o companie sau mai multe companii specializate, în dependență de numărul persoanelor necesar a fi transportate, care va presta servicii transport auto pasageri pe teritoriul Republicii Moldova, după necesitate. Читать далее