PROGRAME

I. INCLUZIUNE SOCIO-PROFESIONALĂ
II. ANTREPRENORIAT SOCIAL
III. INIŢIATIVE ALE TINERILOR
IV. SECURITATE COMUNITARĂ

Pagină în lucru (se actualizează)

I. PROTECTIA MEDIULUI, EDUCATIE ECOLOGICA SI DEZVOLTARE COMUNITARA
Proiecte implementate de organizaţie în cadrul acestui program:
„Studiu ecologic complex al comunei Răzeni”, finanţator REC Moldova (iunie — septembrie 2000);
„Colaborare Regională”, finanţator Centrul CONTACT (2000). Bugetul proiectului: 480.00 USD;
«Autoritățile locale și ONG-urile de mediu în abordarea problemelor de dezvoltare comunitară: experiența Moldovei și Kîrgîzstanului», proiect derulat în parteneriat cu Mișcarea Ecologistă din Kîrgîzstan, finanţator Fundaţia Soros Moldova în cadrul Programului „Est Est fără Frontiere” (2001). Bugetul proiectului: 12,700.00 USD;
„Dezvoltare durabilă prin educaţie ecologică”, finanţator Fondul Ecologic Naţional (martie – mai 2005). Bugetul proiectului: 22,440.00 MDL;
„Biblioteca virtuală Energia şi mediul înconjurător – SOARE.ORG”, finanţator Fondul Ecologic Naţional (februarie – mai 2006). Bugetul proiectului: 6,000.00 MDL;
„Clubul tinerilor voluntari pentru mediu din comuna Răzeni”, finanţator Fondul Ecologic Naţional (aprilie – septembrie 2007). Bugetul proiectului: 52,060.00 MDL;
„Mobilizare comunitară pentru un parc al viitorului”, finanţator UNDP Moldova (iulie – noiembrie 2008). Bugetul proiectului: 40,800.00 MDL;;
„Reabilitarea parcului din comuna Răzeni”, finanţator Fondul Ecologic Naţional (iulie – decembrie 2009). Bugetul proiectului: 42,105.00 MDL;
„Amenajarea şi reabilitarea spaţiilor verzi publice din şapte localităţi ale raionului Ialoveni prin educaţia ecologică a tinerilor”, finanţator Fondul Ecologic Naţional (aprilie – decembrie 2012). Bugetul proiectului: 100,000.00 MDL;
“Societal Security and Safety: Engaging Rural Communities”, finanţator Fundaţia pentru o Societate Deschisă din Londra şi Fundaţia Soros Moldova în cadrul Programului „Est Est fără Frontiere” (august — noiembrie 2012). Bugetul proiectului: 15,800.00 USD;
“Dezvoltarea Securităţii Comunitare în zonele rurale din Moldova”, proiect implementat în parteneriat cu Asociaţia «Supraveghere de vecinătate Estonia», finanţator Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia (ianuarie — decembrie 2013). Bugetul proiectului: 19,262.00 EUR;
“Dezvoltarea Securităţii Comunitare în zonele rurale din Moldova 2”, proiect implementat în parteneriat cu Asociaţia «Supraveghere de vecinătate Estonia», finanţator Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia (iulie 2014- iunie 2015). Bugetul proiectului: 26,700.00 EUR;
“Participarea femeilor la dezvoltarea economică locală”, finanţator Organizația Internațională pentru Migrație, Oficiul în Moldova (februarie — mai 2015). Bugetul proiectului: 46,750.00 MDL;
— “Achiziționarea produselor alimentare pentru cantina de ajutor social din Răzeni”, finanţator Asociația Obștească «Pro-Moldova Social» (iulie 2013 — decembrie 2016). Bugetul proiectului: 144,000.00 MDL.

II. FACILITAREA ACCESULUI LA INFORMATIE, NOILE TEHNOLOGII DE INFORMARE SI COMUNICARE
Proiecte implementate de organizaţie în cadrul acestui program:
„Curs de instruire pentru tinerele mame şi viitoare tinere mame din comuna Răzeni în domeniul noilor tehnologii informaţionale”, finanţator Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei (martie 2007). Bugetul proiectului: 3,843.00 MDL;
„Utilizarea calculatorului în activităţi de secretariat. Oportunităţi de instruire şi angajare în cîmpul muncii pe Internet”. Curs de instruire în domeniul noilor tehnologii informaţionale a tinerelor femei din localităţile Cigîrleni şi Cărbuna, finanţator Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei (iulie — septembrie 2007). Bugetul proiectului: 11,111.00 MDL;
„O comunitate într-o reţea unică”, finanţator Fundaţia SOROS Moldova (noiembrie 2007 – aprilie 2008). Bugetul proiectului: 32,684.16 MDL;
«Democraţia electronică — o nouă posibilitate de acces la informaţie pentru locuitorii comunei Răzeni», finanţator PNUD Moldova (septembrie 2009 — februarie 2010). Bugetul proiectului: 55,622.07 MDL.

III. SUSTINEREA SI PROMOVAREA PARTICIPARII TINERILOR
Proiecte implementate de organizaţie în cadrul acestui program:
„Centrul Comunitar de Acces la Informaţie şi Instruire pentru Tineri «Valul III”, finanţator Fundaţia SOROS Moldova (mai 2005 – aprilie 2006). Bugetul proiectului: 6,661.00 USD;
„Tinerii – o resursă a comunităţii”, finanţator Fundaţia SOROS Moldova (martie – decembrie 2007);
„Reparaţia şi amenajarea Centrului de Informare şi Instruire pentru Tineri din com. Răzeni”, finanţator Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei (septembrie — noiembrie 2007). Bugetul proiectului: 115,221.00 MDL;
„Primul vot pentru tinerii din raionul Ialoveni – campanie de informare civică”, cofinanţatori Ambasada SUA în Moldova, Ambasada Regatului Norvegiei în România şi Oficiul Băncii Mondiale în Moldova (iulie 2008 – martie 2009). Bugetul proiectului: 202,247.15 MDL;
„Dezvoltare durabilă transfrontalieră prin politici de tineret”, proiect implementat de CMSC România în parteneriat CNRT Moldova, AO „Eco-Răzeni”, AGLT România şi Somepro Belgia, finanţator Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor România (septembrie 2008 – august 2009);
„Campania regională împotriva absenteismului la vot «TOATĂ LUMEA VOTEAZĂ”, finanţator Ambasada SUA în Moldova (iunie — iulie 2009). Bugetul proiectului: 6,697.00 USD;
«Fondul pentru Tineri Ialoveni», finanţator Fundaţia Est-Europeană Moldova (aprilie 2010 — ianuarie 2012). Bugetul proiectului: 40,883.00 USD;
„Campania regională împotriva absenteismului la vot «Tu votezi viitorul”, finanţator Ambasada SUA în Moldova (octombrie — noiembrie 2010). Bugetul proiectului: 12,943.00 USD;
„Consolidarea participării civice în raioanele Ialoveni şi Cimişlia”, finanţator Fondul Naţional pentru Democraţie NED (februarie — octombrie 2011). Bugetul proiectului: 18,275.00 USD;
„Desfăşurarea a treisprezece runde a Programului de granturi mici pentru tineri”, finanţator Consiliul Raional Ialoveni (octombrie 2010 — decembrie 2016). Bugetul proiectului: 380,000.00 MDL;
„Desfăşurarea rundei a III-a a Programului de granturi mici pentru tineri”, finanţator Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (noiembrie — decembrie 2011). Bugetul proiectului: 60,000.00 MDL;
„Integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei întreprinderi sociale”, proiect desfăşurat în parteneriat cu organizaţia austriacă non-profit Volkshilfe Solidarität, finanţator Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului al Austriei (mai 2012 — decembrie 2014). Bugetul proiectului: 100,885.00 EUR;
«Fondul pentru Tineri Ialoveni 2», finanţator Fundaţia Est-Europeană Moldova (iulie 2012 — decembrie 2016). Bugetul proiectului: 65,144.00 USD;
«Comisia raională pentru politicile de tineret — instrument de participare a tinerilor la procesul decizional», finanţator Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (octombrie 2012 — aprilie 2013). Bugetul proiectului: 1,500.00 USD;
«Consiliul Raional de Tineret — instrument de participare a tinerilor», finanţator Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (octombrie — noiembrie 2014). Bugetul proiectului: 8,499.00 MDL;
„Desfăşurarea rundei a VII-a a Programului de granturi mici pentru tineri”, finanţator Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (noiembrie — decembrie 2013). Bugetul proiectului: 20,000.00 MDL;
«Întreprinderea socială Floare de cireş SRL — mecanism de integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi din Răzeni», finanţator Fundaţia Est-Europeană Moldova (martie 2014 — decembrie 2016). Bugetul proiectului: 46,266.00 USD;
„Formare profesională pentru angajații cu dizabilități și formatorii întreprinderii sociale Floare de cireș pentru promovarea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect desfăşurat în parteneriat cu organizaţia austriacă non-profit Volkshilfe Solidarität, finanţator Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului al Austriei (septembrie 2015 — iunie 2016). Bugetul proiectului: 15,870.00 EUR;
„Desfăşurarea rundei a XII-a și a XIII-a a Programului de granturi mici pentru tineri”, finanţator Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (martie — decembrie 2016). Bugetul proiectului: 99,900.00 MDL;
„Centrul de resurse pentru antreprenoriatul social”, finanţator Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (mai — decembrie 2016). Bugetul proiectului: 199,800.00 MDL;
„Perspective pentru tinerii cu dizabilități din Moldova prin formarea profesională și a abilităților de viață independentă”, proiect desfăşurat în parteneriat cu organizaţia austriacă non-profit Volkshilfe Solidarität, finanţator Primăria orașului Viena, Austria (august 2016 — iulie 2017). Bugetul proiectului: 22,214.00 EUR;
«Antreprenoriatul social — formulă de incluziune socială performantă a grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități», finanţator IM Swedish Development Partner (februarie 2015 — decembrie 2017). Bugetul proiectului: 3,239,928.00 MDL;
«Incluziunea socială și economică a persoanelor cu dizabilități», finanţator Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare SDC (februarie — decembrie 2017). Bugetul proiectului: 490,758.00 MDL.

IV. DEZVOLTAREA SECTORULUI ASOCIATIV
Proiecte implementate de organizaţie în cadrul acestui program:
„Participarea în comună”, finanţator REC Moldova (aprilie 2001);
Programul Dezvoltare organizaţională şi comunitară al Corpului Păcii în Moldova (noiembrie 2006 – noiembrie 2008);

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *