Plan dezvoltare strategică

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”, la moment, îşi adresează eforturile pentru desfăşurarea următoarelor programe:

• incluziune socio-profesională.
• antreprenoriat social.
• iniţiative ale tinerilor.
• securitate comunitară.

MISIUNEA ECO-RĂZENI:

Implementarea programelor eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi.

VALORI ECO-RĂZENI:

• Organizaţie cu Scop Clar.
• Organizaţie echilibrată.
• Organizaţie umanistă.
• Flexibilitate.
• Transparenţă.
• Profesionalism.
• Colaborare.

PRIORITĂŢI STRATEGICE

Ţinînd cont de situaţia actuală, pentru următorii 3 ani (2016 — 2018) vor fi abordate următoarele priorităţi strategice:

1. Dezvoltarea unui spectru de servicii integrate de incluziune socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi.
2. Sporirea participării tinerilor la dezvoltarea comunităţii.
3. Implicarea şi susţinerea activităţii platformei pentru promovarea antreprenoriatului social.
4. Consolidarea capacităţilor organizaţionale şi instituţionale.