A fost publicat Raportul de activitate 2010 – 2011