Gala Bunelor Practici ,,Participarea tinerilor la viaţa comunităţii”, Ediţia a II-a