Atelierul instruire pentru tineri ,,Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară”