Acord de colaborare dintre Inspectoratul General al Poliţiei şi Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”