Diseminarea bunelor practici prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale