Eco-Răzeni susţine iniţiativele tinerilor ecologişti