Întreprinderea socială „Floare de cireş” la un an de activitate