Invitație la atelierul de instruire pentru manageri de întreprinderi sociale