Raportul privind activitatea Întreprinderii sociale „Floare de cireş” pentru perioada iulie 2013 – august 2014